Εντουάρντ Μανέ. Γεύμα στη χλόη, 1863. Λάδι σε καμβά 2,08 x 2,64 m

Last modified: 23/11/2021