Φ. Κόντογλου – «Στρατής Δούκας», 1923. Νωπογραφία, 32 × 27 εκ. Ιδιωτική συλλογή

Last modified: 09/09/2022