Μιχάλης Μαδένης, Η γιαγιά μου Ελισάβετ Κοζάκου, γεννημένη στη Σμύρνη στις αρχές του 1900

Last modified: 20/09/2022