Ηώ Αγγελή, Ο δρόμος του νερού, 2021, βινυλικό σε καμβά, 120 x 140 εκ

Last modified: 20/09/2022