Θανάσης Χονδρός-Αλεξάνδρα Κατσιάνη, Μνημείο, φωτογραφία και κείμενο, 46×70 cm

Last modified: 10/01/2022