Χοντροχάρτονη φωτογραφία σε πλαίσιο περίπου 1890

Last modified: 12/10/2020