Χάρος Βασίλης, CompositionΙΙ Λιθογρφία, 1971

Last modified: 19/11/2021