Πετροπούλου Δημητράκη, ΚαραβάκιαII, Έγχρωμη Ξυλογραφία, 2006

Last modified: 19/11/2021