ΔΗΜΗΤΡΕΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (1934 – 2019)

 

 

Γεννήθηκε στο Μελίσσι Κορινθίας το 1934.

Σπουδές: Ζωγραφική και χαρακτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (1958-1963), με δάσκαλο τον Γιάννη Μόραλη. Από το 1967 έως το 1975 εργάστηκε στο Παρίσι, όπου παράλληλα με τη ζωγραφική του, παρακολούθησε μαθήματα κοινωνιολογίας της Τέχνης. Το 1967, παίρνει µε διαγωνισμό υποτροφία για τη Γαλλία· η υποτροφία αυτή δεν του δίνεται τελικά, και φεύγει για το Παρίσι το Δεκέµβριο του 1967. Στο Παρίσι, παράλληλα µε τη ζωγραφική του, παρακολούθησε µαθήµατα κοινωνιολογίας της Τέχνης, µε τους Pierre Francastel, Jean Cassou, και Raymonde Moylin.
Δίδαξε στο Κέντρο Τεχνολογικών Εφαρμογών, στη Σχολή Βακαλό και αργότερα στην Α.Σ.Κ.Τ, ως ειδικός επιστήμονας και λέκτορας. Από το 1985 ώς το 2002 εργάστηκε ως καθηγητής ζωγραφικής στη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπήρξε μέλος της «Ομάδας Τέχνης α» και του «Κέντρου Εικαστικών Τεχνών». Συμμετείχε επίσης στην «Ομάδα για την επικοινωνία και την Εκπαίδευση στην Τέχνη» και υπήρξε ιδρυτικό μέλος της «Ομάδας Τέχνης 4++».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified: 06/07/2021