Ο άντρας και το σύννεφο, 60χ50cm, ακρυλικά σε καμβά,2018

Last modified: 28/09/2021