Συνάντηση, 80χ120cm, ακρυλικά σε καμβά, 2019

Last modified: 28/09/2021