Ο Γίγαντας (1818) από τον Francisco Goya

Ο Γίγαντας (1818) από τον Francisco Goya

Last modified: 29/03/2020