2 Στυλιστικές αναδρομές, λάδια σε ξύλινο καλαπόδι, σίδηρος, ελαστικό(2016)

Last modified: 31/07/2020