ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1928.

Σπουδές: Ζωγραφική στην Α.Σ.Κ.Τ. (1947-1952) κοντά στον Ουμβέρτο Αργυρό και χαρακτική (1952-1953)  στον Γιάννη Κεφαλληνό. Συνέχισε τις σπουδές του με υποτροφία στην École des Beaux Arts στο Παρίσι (1957-1958), ζωγραφική με τον Maurice Brianchon και νωπογραφία με το Ducos de la Haille.

‘Εκανε την πρώτη του ατομική έκθεση στην Αθήνα το 1956. ‘Εχει ακόμη οργανώσει ατομικές εκθέσεις και έχει μετάσχει σε ομαδικές τόσο στην Αθήνα, όσο και στο εξωτερικό.  Από το 1957 εγκαταστάθηκε μόνιμα στο εξωτερικό, αρχικά στο Παρίσι και αργότερα στις Βρυξέλλες. Το έργο του είναι κατ’εξοχήν αφαιρετικό, ίσως και επέκεινα αυτού, και εξωτερικεύει, με τη μέθοδο της συνυπαρξιακής διαλεκτικής πλαστικής, την προσωπική του κοσμοθεωρία, την κοσμογραφική.

Ζει και εργάζεται στις Βρυξέλλες

 

Last modified: 29/04/2012