Άτιτλο, 70 x 100 εκ., μικτή τεχνική σε χαρτί

Last modified: 02/05/2023