1 Άτιτλο, 220 x 300 εκ., μικτή τεχνική σε μουσαμά

Last modified: 02/05/2023