Ανεκπλήρωτοι έρωτες, 60 x 120 cm, acrylics on canvas_pr

Last modified: 18/03/2023