Κ The School of Athens by Raphael , 1509-11, στο The Apostolic Palace, Πόλη του Βατικανού, μέσω Visit Vatican

Last modified: 24/12/2021