Κωστής Βελώνης Seed Vault, 2021, ξύλο, μάρμαρο, ακρυλικό χρώμα, οργανική ύλη, σπόροι, 31 x 10 x 9 cm

Last modified: 10/11/2023