Άρτεμις Ποταμιάνου Which side are you on_ Marriage, 2018 Μεικτή τεχνική, 140 x 36 x 75 εκ Ευγενική παραχώρηση ENIA Gallery

Last modified: 10/11/2023