Άτιτλο, 2019, μεικτή τεχνική σε ξύλο, 50×70 cm

Last modified: 15/05/2020