Άτιτλο, 2020, μεικτή τεχνική σε καμβά, 60×80 cm.

Last modified: 15/05/2020