Άτιτλο, 2018, μεικτή τεχνική, 70×70 cm

Last modified: 15/05/2020