Άτιτλο, 2017, ακρυλικά σε ξύλο, 60×40 cm

Last modified: 15/05/2020