Γιάννης Ζιώγας, ΗΑΒΑΤΟΝ, 2021, 21 x 50 cm, ψηφιακή εκτύπωση

Last modified: 13/09/2021