ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1974.
Ξεκίνησε την γλυπτική μετάλλων ερασιτεχνικά το 2005, αλλά μέσα από τη διαρκή ενασχόληση του με αυτή έλαβε ώθηση στην έκφραση ιδεών με έμπνευση από την καθημερινότητα, έμφαση στην αποτύπωση ανθρώπινων μορφών και όχι μόνο, με υλικά των οποίων η δυναμική αναδεικνύεται μέσα από τη δημιουργία και την συνοχή μεταξύ τους.

 

 

Last modified: 10/11/2016