Αποκεφαλισμός του Ολοφέρνη από την Ιουδήθ, 1620. Uffizi Galleria – Μουσείο Τεχνών Φλωρετνίας

Αποκεφαλισμός του Ολοφέρνη από την Ιουδήθ, 1620. Uffizi Galleria - Μουσείο Τεχνών Φλωρετνίας

Last modified: 04/03/2020