Ανδρέας Βουρλούμης, Γυμνό, υδατογραφία

Last modified: 08/06/2021