Μαύρος ήλιος (170 x 180 cm)

Last modified: 18/11/2022