Κορνήλιος Γραμμένος, 1985, atelier στην Κολονία, Alteburgerstr. 34, Κολωνία

Last modified: 04/04/2021