Λούλα Παπαδοπούλου – Γιάννης Αργυριάδης στη Βιτρίνα. Φωτογραφία Βασίλης Βαρσακέλης

Last modified: 19/04/2021