Χορός, μικτή τεχνική, 66χ93εκ., σε κουτί plexigass, 2022 photo Chris Doulgeris

Last modified: 17/10/2023