Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα εργαστήρια  φύση/όρια/υλικά ΙV

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Στο firstpaingworkshop@uowm.gr

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία της παρακάτω φόρμας.

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο:……………………………………………………………….

Όνομα:………………………………………………………………….

e-mail:………………………………………………………………….

τηλέφωνο:

Εκπαίδευση
Γενική Εκπαίδευση:…………………………………………………..

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση:……………………………………..

Άνεργος/η (ΝΑΙ/ΟΧΙ):……………………………………………..

Σταθμός ΤΕΕΤ στους Ψαράδες

Επιθυμώ να φιλοξενηθώ στο Σταθμό του ΤΕΕΤ (ΝΑΙ ή ΟΧΙ)…………………………………………………….

 Αυτοκίνητο

Διαθέτω αυτοκίνητο (ΝΑΙ ή ΟΧΙ)………………………………………………………….
Μπορώ να μεταφέρω για τη διαδρομή Φλώρινα-Ψαράδες και αντίστροφα …….(αριθμός)  άτομα
– Επιθυμώ να συμμετάσχω στη διαδικασία με κύριο εργαστήριο (όποιος δηλώσει θα ταξινομηθεί κατά σειρά προτεραιότητας). Σημειώστε 1 έως 2. Το  1 για την πρώτη, 2 για τη δεύτερη και 3 για την τρίτη προτεραιότητα. Θα εργαστούν όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες σε όλα τα εργαστήρια

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Εργαστήριο Νωπογραφίας

 

 

 

Εργαστήρι δόμησης με φυσικά υλικά και παραδοσιακές τεχνικές  

 

Ημερομηνία…………………………………………………

Επιθυμώ να συμμετάσχω στη διαδικασία φύση/όρια/υλικά ΙV  που θα διεξαχθεί στους Ψαράδες, το πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου. Θα ακολουθήσω το πρόγραμμα και τη διαδικασία. Δηλώνω ότι έχω φυσική κατάσταση που μου επιτρέπει να παρακολουθήσω τη διαδικασία και δεν έχω καμμιά απαίτηση σε περίπτωση ατυχήματος.

Ο αιτών/ουσα

Όνομα/Υπογραφή

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Last modified: 18/05/2018